Kemhandskar Nitril/PVC

Kemhandskar Nitril/Pvc

För att undvika hudskador, hudirritationer, överkänslighet, frätskador,
skador på nervsystem och inre organ bör du skydda dina händer från oljor och
kemikalier med godkända Kemhandskar Nitril/Pvc för det ämnet du utsätts för.