En skärhämmande handskes skydd kallas skärmotstånd (Cut Resistant).
Skalan för skärmotstånd löper från A – F och definieras enligt följande:


A = Inget skärmotstånd
B = Lågt skärmotstånd
C = Medium skärmotstånd
D = Medium/högt skärmotstånd
E = Högt skärmotstånd
F = Extremt högt skärmotstånd

Flamskyddshandskar

Skärskyddshandskar

När det finns risk för skärskador i form av vassa kanter, glas, knivblad mm,
bör man ha en skyddshandske med skärskydd.

Skärskyddshandskar finns i olika nivåer på skärskydd. Nivå 5 är den högsta, nackdelen då är att den kan bli lite stelare.