En skärhämmande handskes skydd kallas skärmotstånd (Cut Resistant).
Skalan för skärmotstånd löper från A – F och definieras enligt följande:


A = Inget skärmotstånd
B = Lågt skärmotstånd
C = Medium skärmotstånd
D = Medium/högt skärmotstånd
E = Högt skärmotstånd
F = Extremt högt skärmotstånd

Tillagd i varukorgen