10 budord för fallskydd

Korrekt användning av fallskyddsutrustning - din livlina!

 1. Du måste använda fallskydd vid höjder över 2 meter
  Vid utförande av uppgifter på höjder över 2 meter eller
  2 meter från lodrätt fall på platt arbetsyta ska fallskyddsutrustning användas

 2. Du får som mest använda fallskydd i fyra timmar
  Om uppgiften inte kan lösas inom fyra timmar ska en
  ställning eller avskärmning användas.

 3. Förankringspunkten måste kunna tåla en last på 1200 kg
  Den ska så långt det är möjligt inrättas ovanför huvudhöjd

 4. Du måste ta med din egen höjd i beräkningen av fallängden
  Fallinans längd + utlöst energiabsorberare + personens
  höjd + säkerhetsmarginal = fallängd (frihöjden som ska
  vara under användaren). Vid användning av falldämpare är
  behovet av frihöjd normalt 5,75 till 6,75 m. Vid användning
  av fallblock (SRL) minskas behovet för frihöjd betydligt.

 5. Vägledning är ett krav innan du tar utrustningen i bruk
  Fallskydd är en klass 3-produkt, vilket innebär att felaktig
  användning kan medföra svåra skador eller i värsta
  fall dödsfall. Grundlig handledning före idriftsättning är
  därför ett krav och företagsledningen har det yttersta
  ansvaret för att handledning genomförs.

 6. Det är farligt att hänga i en sele – utarbeta därför en evakueringsplan
  När du hänger i en sele utsätts kroppen för ett stort
  tryck från selarna. Om du hänger i en sele i mer än
  20-25 minuter kan allvarliga problem uppstå, t.ex. blodpropp, inre blödningar eller våldsamma blödningar.

 7. Undersök din vikt i förhållande till utrustningens specifikation
  Utrustningens kapacitet kan variera från 100-150 kg.

 8. Du måste registrera när utrustningen tas i bruk för första gången
  Du måste föra loggbok över utrustningen och notera
  idrifttagandedatum, serienummer och tillverkningsdatum

 9. Du måste skicka utrustningen till inspektion omedelbart efter ett fall
  Inspektionen ska ske hos en auktoriserad instans som
  är certifierad att utföra service och godkänna aktuellt fabrikat.

 10. Du måste skicka utrustningen till inspektion minst en gång
  om året

  Inspektionen ska ske hos en auktoriserad instans som
  är certifierad att utföra service och godkänna aktuellt
Tillagd i varukorgen