Personlig fallskyddsutrustning

Fallskyddsutrustning är en personlig skyddsutrustning som ska skydda dig mot ett fall eller ras. Fallskyddsutrustning
ska användas vid arbete på hög höjd eller i djup, som inte kan utföras på annat sätt. En allmän tumregel är att utrustning
ska användas vid tillfällen där du utför arbete på över 2 meters höjd och har mindre än 2 meter till en kant som du kan falla över.

FALLSKYDDETS ABC

Ett enkelt sätt att komma ihåg delarna i ett fallskyddssystem är att tänka ”ABC” (Anchorage, Body, Connecting device). Enkelt uttryckt så är inte ditt fallskyddssystem komplett om någon av dessa delar saknas. Då det finns flera typer av produkter så är det viktigt att försäkra sig om att alla komponenterna är kompatibla.

A FÖRANKRINGSPUNKT

Inkopplingspunkt för kopplingslinan som ska vara ett säkert fäste och minimum klara 12 kN belastning. Befintliga förankringspunkter kan ex finnas i I-balk, byggnadsställning eller annan fast/strukturell punkt.

 • Permanenta förankringspunkter. Ex: förankringsögla, horisontella vajersystem, horisontella skensystem.
 • Temporära förankringspunkter. Ex: förankringssling av vävband/vajer osv)

B HELSELE

Används för att hålla, och på ett säkert sätt fånga användaren före, under och efter ett fall.

 • Helsele ska användas för alla fallskyddssituationer

C Kopplingslina

Används mellan helselen och förankringspunkten

 • Falldämparlina: Max 2 meter, med falldämpare
 • Fallskyddsblock: Med självindragande lina och integrerad falldämpare
 • Fallstopplina: Ett fallskyddssystem som tillåter att användarna arbetar i ett riskområde och fångar upp om de
  skulle falla, med falldämpare
 • Stödlina: Ett system som ger stöd för användaren och samtidigt hindrar användaren från att nå ett riskområde, ej falldämpare

  …och glöm inte att ha en räddningsplan!

  FALLSKYDD
  Utrustning som används för att hålla, och på ett säkert sätt fånga användaren före, under och efter ett fall.
  Ett normalt fallskyddssystem består av:

  • Förankringspunkt
  • Helsele
  • Kopplingslina, med falldämpare

  FALLSTOPP

  Ett fallskyddsystem som förhindrar användaren att hamna i ett fallriskområde. Med en manuellt justerbar lina kan användare säkerställa att arbetet kan utföras utan att fallrisk uppstår. Ett normalt fallstoppsystem består av:

  • Förankringspunkt
  • Helsele
  • Fallstopplina med falldämpare

  STÖDUTRUSTNING

  Utrustning som ger ett stöd för användaren och förhindrar risk för fall, så att ett arbete kan utföras säkert. Ett normalt stödutrustningssystem består av:

  • Förankringspunkt
  • Helsele
  • Stödlina och kopplingslina

  REPARBETE

  Ett system för användaren att positionera sig hängande där fotstöd ej är möjligt/pålitligt. Ett normalt reparbetssystem består av:

  • Förankringspunkt
  • Helsele med kopplingspunkt för fallskydd, stöd och sittande funktion
  • 2 rep: ett arbetsrep
  • ett back-up rep

  RÄDDNING

  Ett system för att rädda en användare som behöver evakueras eller räddas. Ett normalt räddningssystem består av:

  • Förankringspunkt
  • Helsele eller räddningssling
  • Evakuerings- och/eller räddningsutrustning

   

   

  Tillagd i varukorgen