Vi klär dig rätt! Vi klär dig rätt!13 §
Den som arbetar med en motorkedjesåg ska använda följande personliga skyddsutrustning: 

1. hörselskydd 

2. skyddshjälm 

3. ögonskydd eller ansiktsskydd mot skador genom mekanisk påverkan 

4. skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd mot skador från motorsågskedjan 

5. skyddsbyxa eller byxholkar med sågskydd mot skador från motorsågskedjan 

6. arbetshandskar 

7. varselkläder på överkroppen

 

Ca pris för detta paket är 2 699,00/paket exkl. moms. 

 

När en motorkedjesåg används till andra arbeten än fällning eller upparbetning

av träd, får undantag från något eller flera av kraven på personlig

skyddsutrustning göras om en riskbedömning enligt 5 § visar att en viss typ

av skyddsutrustning inte behövs.

Punkten 7 gäller inte vid krigsliknande övningar som Försvarsmakten

utför.

14 § Den som arbetar med en röjsåg ska använda följande personliga skyddsutrustning: 

1. hörselskydd

2. ögonskydd

3. skyddshjälm om röjningsstammarna är högre än två meter

4. arbetshandskar 

5. skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd 

6. varselkläder på överkroppen 

15 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska medföra

första förband.

Ca pris för detta paket är 3 774,00/paket exkl. moms.

 

Mejla oss på info@emere.se eller ring så hjälper vi dig i ditt personliga val av skyddsprodukter 08-29 50 90

Tillagd i varukorgen