A-delete

Algmedel 5 ltr dunk, 169:-/liter. Beställ 5 ltrs-intervall. Desinficerar också.

  • Artnr: 4-1200

Beskrivning av artikel

A-delete algmedel

169:-/liter d.v.s 845:- per dunk, 2535:- per kartong (3 dunkar).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

När du lägger order så skriv 15 för att få en kartong då priset är baserat per liter.

A-delete är ett effektivt medel mot påväxt på bl.a. tak, fasader och staket. Avlägsnar även alger, mögel, baktericider samt svampbildningar. Löser luktproblem och desinficerar på ett effektivt sätt. Du kan använda det på alla ytor. Vid desinficering blanda 1 del A-delete och 100 delar vatten.

BRUKSANVISNING: A-delete  appliceras med t.ex. lågtrycksspruta,  ställ munstycket i dimläge för att uppnå bästa resultat. Beläggningen sitter kvar på ytan och försvinner med hjälp av väder och vind. Ytorna kan även bearbetas mekaniskt för att ta bort rester av beläggningen. Vid ommålning bör A-delete verka i minst 2-3 dygn innan ytorna tvättas/målas. Nyplanterade växter bör täckas då de kan påverkas. Optimal behandling är vid temperaturer över +10C . Undvik behandling om regn förväntas inom ett par dygn.

Använd  skyddsutrustning som andningsskydd, skyddsglasögon, handskar.

Åtgång:1 bruksliter A-delete räcker till ca 2-4 kvm beroende på underlagets sugkraft och angreppets art.

Endast för yrkesmässigt bruk. Undvik kontakt med ögon och hud. Se avsnitt 8 i SDB för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av spraydimma. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

Förpackning 3 x 5 ltr/kartong.

Skriv antal liter i beställningsrutan, tänk på att det är 5 ltr/dunk och priset baseras per liter. 

A-delete måsta alltid skickas som "farligt gods". Välj det alternativet i kassan.

Bifogade filer

Se även

Tillagd i varukorgen